Szerződési feltételek

Választott program: Gold Bed

Amely az alábbiak szerint létrejött, egyrészt: 

 • Szabó Sándor EV. 

 • Adószám: 67956836-2-40 

 • Statisztikai számjel: 67956836 4334 231 20

 • Cégbírósági bejegyzés nyilvántartásba vétel száma: 51002543

 • Székhely: 8380 Hévíz Fortuna utca 24. 

 • Telefonszám: +36 30 223 7496 

 • Kapcsolattartói e-mail cím: info@kelys.hu

 • Weboldal: www.kelys.hu

 • Bankszámlaszám (turisztikai) (HUF): 74500114-18087145

 • IBAN: HU33 7450 0114 1808 7145 0000 0000

 • SWIFT: TAKBHUHB

 (továbbiakban: Szolgáltató) 

 

másrészt, 

A szálláshelyet üzemeltető gazdasági társaság (továbbiakban: Szálláshely) között, melynek adatait a regisztrációkor a képviseletre jogosult személy, jelen szerződési feltételek elfogadásával egyidejűleg megküldött Szolgáltató részére.

 

Szerződő felek megállapodnak a következő feltételek szerint: 

 

Szerződés tárgya 

Szolgáltató, utazásközvetítő, utazásszervező, online szállásközvetítő partnerek (továbbiakban: Partnerek) közreműködésével szállóvendégeket közvetít, határozatlan ideig, jelen szerződésben rögzített Szálláshely részére – csomagajánlatok, valamint bizonyos esetekben napi áras lebontásban történő megjelenésekkel. Szolgáltató önálló, Partnereitől független gazdasági tevékenységet folytat, azokhoz nem köthető közvetlenül. Szolgáltató, a szerződés időtartama alatt nem kér kizárólagosságot. Jelen szerződés tartalma nem azonos, nem érvényes Szolgáltató által közvetített Partnerek szerződéseinek tartalmával, azok elolvasása Szálláshely felelősségének körébe tartozik. 

 

A Szolgáltató szolgáltatásai (Gold Bed program esetén): 

 • Nemzetközi és magyar partnerek közvetítése, Szálláshely részére 

 • Partnerek szerződéseinek, Szálláshely részére történő továbbítása 

 • Partnerek szerződéseivel kapcsolatos, Szálláshely részéről esetleges felmerülő kérdések továbbítása Partnerek részére, Partnerek részéről érkező válaszok továbbítása Szálláshely részére. 

 • Szálláshely által kitöltött, elfogadott, aláírt szerződések továbbítása Partnerek részére 

 • Az ajánlatok publikálásának kezdetétől, az ajánlat érvényességéig, az ügyfelekkel történő levelezés – egy közös, Szolgáltató, valamint Szálláshely által is elérhető e-mail címről-, árajánlat készítés (Szálláshely által, Szolgáltató rendelkezésére bocsátott információk, adatok alapján). 

 • Teljes kontingenskezelés, naprakész szobatükör. 

 • Érkező lista készítése. 

 • Voucherek beváltása, kifizetések kezdeményezése a partnereknél (adott szerződéstől függően). 
   

 • Szálláshely imázsfilm: Amennyiben Szálláshely jó minőségű fotókat (legalább 1920 x 1080-as felbontású) és/vagy néhány pár másodperces videót szálláshelyéről és környezetéről, látnivalóiról, megküld, a kapott anyagból egy pár perces videót készítünk, melyet Szolgáltató YouTube csatornáján publikál, valamint forrás megjelöléssel Szálláshely is használhat promóciós tevékenységre.
   

 • #FoROOM közösségi felület használata: A #FoROOM-ot azon szálláshelyek részére ajánljuk, akik szeretnének egy mikroközösséget kialakítani és aktívan kommunikálni az utazókkal. Visszajelzést kérhetnek, kommunikálhatnak, igényt mérhetnek fel, új szolgáltatásokat publikálhatnak, a követőik felé. Erős marketing eszközzé válhat, ha aktívan van kezelve a profil.
   

 • #UTAZÓNA BLOG start megjelenés: Lehetőséget biztosítunk partnereink részére, hogy 8-10 kérdésből álló séma alapján, egy blogjegyzés formájában megjelenjenek az #UTAZÓNA BLOG felületen. Itt természetes a mellékelt fotókat is beillesztjük a szövegbe, s posztoljuk Facebook oldalunkon is. Az első megjelenés a blogban díjmentes, amennyiben igényli, a későbbiekben is van lehetőség posztra, ha egy új szolgáltatást vezetnek be, vagy egy új akciót szeretnének bemutatni. E megjelenés feltételeiről, amennyiben aktuálissá válik, kérjük vegyék fel velünk a kapcsolatot.
   

 • LAST MINUTE csomagok feltöltése, értékesítése: A szálláshelyek egy része, szezonon kívül, vagy nyitást követően egy LAST MINUTE áron biztosított csomagértékesítési kampánnyal (1-2 hónapos megjelenés) növeli a szálláshely foglaltságát, hogy minél inkább maximalizálják a kihasználtságukat, vagy épp a szezonon kívüli működési költségek finanszírozására. Ilyenkor, a szálláshely lista áraihoz (rack rate árak) viszonyítva jelentősebb kedvezményt biztosítanak az utazók részére egy bizonyos időszakban történő beváltással (Pl. ősztől, kora tavaszig, vagy csak télen), mely csomagajánlat az alap szobára, hétköznapokon, szezonon kívül érvényes. A csomag bázis árát ez határozza meg. Erre építve lehet kérni hétvégi felhasználásra, magasabb szobakategóriára, preferáltabb időszakra (pl: tavasz, ősz), vagy éppen kiemelt időszakokra (tanítási szüneteket, munkaszünetekre) vonatkozó extra díjat. A további utazók esetén szintén meg lehet állapítani pótágy árat, viszont minden esetleges opcionálisan fizetendő extra díjat, még a megrendelés előtt szükséges feltüntetni. Erre vonatkozóan, a megfelelő aloldalon (VOUCHER SHOP menüpont) az ajánlat adatlapján, külön rovatban köteles Szolgáltató jelezni ezen tételeket a vásárlók felé. 

 

Szerződéskötés Szolgáltató által közvetített partnerekkel 

Szolgáltató által közvetített partnerekkel, kizárólag Szálláshely köt szerződést, szerződéses jogviszony Szálláshely és a Partner között jön létre, Szálláshely adataival. A partnerek jutaléka 12-20% + ÁFA mérték közötti, mely partnerenként változik. A partneri jutalékot a szálláshely fizeti meg. 

 

Szállásfoglalás 

Szálláshely, szerződés ideje alatt szállást biztosít egységében azon szállóvendégek részére szabad helyek függvényében, melyeket Szolgáltató az általa vezetett kontingensbe rögzít, valamint szálláshely részére megküld, de akár maga a vendég is kezdeményezhet szobafoglalást. Utóbbi esetben Szálláshely köteles értesítani a Szolgáltatót ezen eseményről, a voucherek validálásának érdekében.

 

Szolgáltató saját maga által foglalási naptárat (szobatükröt) vezet a Szálláshely által megadott szobamennyiségre (szobaszámok szerint), melyek foglalási állapotában bármely fél részéről változás történik, foglalást rögzítő fél a szobafoglalást a kontingensben rögzíteni köteles, a foglalási visszaigazolás megküldésével egyidejűleg. 

Sürgős esetben telefonos tájékoztatás is lehetséges, ami az kontingensben történő rögzítést nem váltja ki, ebben az esetben is kizárólag a rögzített szobafoglalás a releváns információ. 

 

Szolgáltató eleget tett a vállalt szolgáltatásoknak abban az esetben, ha a hatáskörébe tartozó adminisztrációs munkafolyamatok végeztével - a vendég(ek) adataival, valamint a foglaláshoz kapcsolódó levelezési előzményekkel együtt – megerősített foglalási igényt megküldi Szálláshely részére. 

Fizetés

A vendégek a szállásdíjat a Szálláshely felé fizetik meg közvetlenül, amennyiben a szállásfoglalás és/vagy a megrendelés közvetlenül a Szolgáltató honlapján (www.kelys.hu) történik. Amennyiben online szállásközvetítő partner bevonásával történik a szállásfoglalás és/vagy a megrendelés, abban az esetben a Partnerek szerződésében rögzített fizetési feltételek az irányadók. Ezen feltételeket Szolgáltató előzetesen ismerteti Szálláshellyel, a Partnerekkel való szerződések megkötése előtt.

 

Díjak, elszámolás 

Szolgáltató jutalék fejében közvetít vendéget Szálláshely részére, melynek mértéke, a foglalási érték 10%+ÁFA  (mely összegbe nem beleszámolandó az idegenforgalmi adó) mértékű.  

 

Szolgáltató és Szálláshely havonta egyszer készít jutalék elszámolást, melyet mindkét fél részéről szükséges elfogadni. Ezt követően Szolgáltató a szerződés szerint érvényes jutalékáról számlát állít ki Szálláshely felé elektronikus úton, melyet Szálláshely a jelzett fizetési határidőig köteles Szolgáltató részére kiegyenlíteni átutalással. 

Korlátozások 

Szálláshely, a szerződés létrejöttét követően nem kerülheti meg Szolgáltatót a szerződés érvényességi ideje alatt abban a tekintetben, hogy Szolgáltató által közvetített Partnerek részére, Szolgáltató tudomása nélkül, bármilyen más egyéb ajánlatot közvetít. 

 

Szolgáltató nem közvetíthet ajánlatot Szálláshely tudta nélkül Partnerek részére úgy, hogy Szálláshelynek nincs róla tudomása. 

 

Szolgáltató nem állíthat olyan információkat Szálláshelyről sem a vendégek, sem a Partnerek részére, melyek a valóságnak nem felelnek meg, megtévesztőek lehetnek. Amennyiben olyan információra van szüksége Szolgáltatónak, melyben nem biztos, vagy nem tartozik hatáskörébe, abban az esetben Szálláshely felé fordul információkérésért, első sorban írásban.  

 

Bármely vita esetén, amely a jelen megállapodás, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével kapcsolatban keletkezik, a Felek a megegyezésre törekednek, vagy ha ez nem vezet eredményre, alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező Járási Bíróság kizárólagos illetékességének. 

Szerződés megszűnése 

 

A szerződést bármely fél 60 napos határidővel írásban indoklás nélkül felmondhatja. Azonnali hatályú felmondásnak a másik fél szerződésszegése esetén van helye. A szerződés a felmondási idő elteltével megszűnik, azt követően a Szálláshely a Szolgáltató felé fizetésre nem köteles. 

A szerződésben nem érintett kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. 

Általános adatkezelési szabályzat

1. Fogalmak
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendelet (2016. április 27.) értelmében:

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Általános rendelkezések:

A KELYS.HU feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

Ön jogosult a www.kelys.hu honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a KELYS.HU / Szabó Sándor ev. semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

3. Az adatkezelő adatai:

 • Az adatkezelő neve: Szabó Sándor ev.

 • Az adatkezelő székhelye: 8380 Hévíz, Fortuna utca 24. II/7.

 • Elérhetőség: info@kelys.hu

 • Weboldal: www.kelys.hu

 • Telefonszám: +36 30 223 7496

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása.

6.  A kezelt adatok köre:

A.  Az felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím és telefonszám

B.  Az felhasználó döntése alapján a regisztráció során megadható adatok: lakcím

C. 16. életévét be nem töltött kiskorú személyek a honlapon nem regisztrálhatnak.

D. A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

​7. Az adatkezelés célja:

A. Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevél küldés, tájékoztatás céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:

A „Hírlevél Feliratkozás” menüpontban nevének és e-mail címének megadásával, majd a „Feliratkozom” gombra kattintással.

Az „Ajánlatkérés” vagy „Foglalás” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy az űrlap utolsó oldalán a  „Feliratkozom” gombra kattint.

Az „Azonnali üzenetküldés” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy a „Feliratkozom a hírlevélre” szöveg előtti négyzetben (check-box) elhelyezett pipát nem kattintja ki.

 

B. Ajánlatkérés esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott ajánlatkérés vagy foglalás kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az „Ajánlatkérés” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg.

 

C. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben.

 

D. Jelen portálra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló file készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a portál fejlesztése. Jelen portál, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen portál üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

 

E. Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel az felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben az felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

 

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer az felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

​​

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

 

 • Tájékoztatás kéréséhez való jog

 • ​milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési cél miatt,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli,

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Helyesbítéshez való jog

A személyes adat tulajdonosa Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például e-mail címét vagy postai cím változása esetén). Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmezőt a kérelemben megadott elérhetőségen írásban értesíti.

3. Törléshez való jog

A személyes adat tulajdonosa az Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmezőt levélben értesít

 

4. Tiltakozáshoz való jog

A személyes adat tulajdonosa az Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

5. Zároláshoz való jog

A személyes adat tulajdonosa Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Személyes adat tulajdonos adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

Amennyiben a Személyes adat tulajdonos adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az Személyes adat tulajdonos bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

 • Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Web: naih.hu

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén tároljuk. A honlapon történő regisztráció során az felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató valamint az Adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg.

11. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Szamlazz.hu

 • Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

 • Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-30-35-44-789

 • Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

 • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. Az felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban:

Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@kelys.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársait a info@kelys.hu e-mail címen.

15. Felhasználó hozzájárulása:

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti, amennyiben kitölti és elküldi a „(Hírlevél) Feliratkozás”, „Ajánlatkérés” vagy „Kapcsolatfelvétel” internetes űrlapok bármelyikét. Adatok kézzel történő felvitele csakis írásos hozzájárulás után történik.

Hozzájárulás tartalma:

„Az Adatkezelési szabályzatot átolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.kelys.hu url linken keresztül elérhető weboldalra történő regisztrációm során, a megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

 

Jelen ÁSZF hatályos: 2020.02.01-től.

0