A KELYS.HU (ejtsd: kelíz.hu) által üzemeltetett szálláshelyek foglalási és lemondási feltételei:


Jelen honlap használatakor Ön elfogadja a feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weblapnak és/vagy annak üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik.

A kedvezményes áron hirdetett utalványok/kuponok/voucherek, bónuszok felhasználhatósági határidejének hosszabbítása és “last minute” időpontokra vonatkozó elállási feltételek.

A szálláshely bármikor jogosult a direkt, vagy a partnerein (online utazásközvetítői partnerek “kuponos portálok”) keresztül értékesített csomagok/kedvezményes csomagok (kupon, bónusz, voucher, utalvány, csomagajánlat) felhasználhatósági határidejének meghosszabbítására. Amennyiben a vendég ilyen időszakokra foglal szobát (az adott csomag / kupon / voucher / utalvány megrendelésekor feltüntetett felhasználhatósági / érvényességi / beválthatósági határidőn túli időpontra), a tájékoztatásban szereplő felárakat köteles megfizetni!

A foglalás és ajánlatkérés formája:

 • Szálláshelyek a foglalást kizárólag a promócióban megadott, vagy a weboldalán feltüntetett e-mail címen keresztül, írásban fogadja el.

 • Telefonon nem áll módunkban foglalást és lemondást elfogadni, azt csak foglalási/lemondási igény jelzésként alkalmazzuk!

 • Az elérhetőségeinket a Kapcsolat menüpont alatt találják.

Kérjük a foglalni szándékozó vendégeket, hogy a személyes adataikat pontosan adják meg, különös tekintettel az elérhetőségek (telefonszám, lakcím és e-mail cím) helyes megadására!  A foglalásban megadott adatok helyessége a vendég felelőssége. Visszaélések elkerülése végett, amennyiben a vendég a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető, vagy az elérhetőség helytelennek bizonyul, és így nincs lehetőség a foglalás jogszerűségének megerősítésére, a KELY'S fenntartja a foglalás törlésének jogát, mellyel a elszállásolásra vonatkozó jogigény is megszűnik. Kérjük azon vendégeinket, akik gyermek(ek)kel érkeznek, hogy a gyermek(ek) életkorát is adják meg.

Telefonon keresztül csak előzetes foglalást tudunk felvenni, amely az e-mailben történő megerősítést követően, a szálláshely foglalási visszaigazolását követően válik véglegessé.

A foglalás benyújtásával a szállásfoglalást leadó vendég elismeri, hogy a foglalási és lemondási feltételeket, továbbá a szálláshely házirendjét megismerte,  azokat elfogadja! A kiemelt időszakokat (felár fizetendő) és a nem foglalható időpontokat (rendezvény, vagy a szálláshely zárva tart) az árak menüpont alatt, vagy a promóciókban olvashatják.

A foglalófizetés időszakai:

Főszezoni időszakra (06.01.- 08.31. és az ünnepi időszakok, kiemelt időszakok) 99 %- ot illetve a nem kiemelt időszakokra történő foglalás esetén min. 50% foglalót kérünk.  A kiemelt időszakokról, kérjük, érdeklődjön a szálláshelyen, vagy a weboldalon feltüntetett elérhetőségeinken keresztül.

Foglalási, vagy szállásdíjat kizárólag készpénzben, banki átutalással, vagy Szép kártyáról történő utalással áll módunkba elfogadni. A foglalót a szállásfoglalástól számított 5 munkanapon belül kérjük szálláshelyünk részére eljuttatni, vagy kivételt képez, ha ezt másként nem jelezzük.

Bejelentkezés és kijelentkezés:

A szálláshelyet érkezés napján 15 órától 20 óráig lehet elfoglalni és elutazás napján 8.00 – 10.00 óráig kérjük elhagyni.

Foglalás esetén a visszaigazolt időpontnál korábbi kijelentkezés esetén a vendég a foglalás teljes időtartamának megfelelő szállásdíjat köteles megfizetni (az esetleges felárakkal együtt). Bejelentkezéskor kérjük a szállásdíjhoz tartozó felárakat is készpénzben vagy SZÉP kártyás fizetési móddal szíveskedjen kiegyenlíteni.

Kedvezmények:

A vendég által igénybe vehető kedvezmények nem halmozhatóak. Kérjük vendégeinket, hogy foglalásukkor jelezzék az igényelni kívánt kedvezményt.

Lemondási feltételek listaáron megrendelt/megvásárolt szálláscsomagok tekintetében:

Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy a módosításokat vagy a lemondásokat kizárólag e-mailben, legkésőbb az érkezést megelőző 14. napig áll módunkba elfogadni. A foglalóval megerősített foglalások lemondása esetén az alábbi szabályok érvényesek:

Foglalási díjként befizetett összeget, nem áll módunkban visszafizetni. Amennyiben a vendég az érkezési napot megelőzően legkésőbb 14 nappal a fent említett módon lemondja vagy módosítja a foglalását, a befizetett foglaló teljes összege a lemondást követő 1 éven belül felhasználható legalább ugyanolyan értékű foglalásánál, kivétel akciós csomagajánlatok, főszezon, ünnepnapok. Ettől eltérő esetekben a szálloda, a befizetett foglalási díjként befizetett összeget lelakottnak tekinti, a vendég elveszti a befizetett foglalási díjként befizetett összeget, az nem kerül visszafizetésre.

Az akciós csomagajánlatokra vonatkozó lemondási feltételek:

A foglalási díjként befizetett összeg, ami gyakran a csomagár 100 %-a vagy a teljes szállásdíj, vagy a kifizetett voucher, kupon, akciós csomag kizárólag abban az esetben használható fel legkésőbb az adott akciós ajánlatban megjelölt határidőn belül a szabad helyek függvényében, ha a szálláshely részéről az első írásban visszaigazolt időpontban a vendég igénybe veszi a szolgáltatást, vagy (a visszaigazolt időpont módosítására maximum egy alkalommal van lehetőség, a módosítás nem garantált, ebben az esetben, ha a módosított időpont visszaigazolását követően a vendég bármilyen okból nem érkezik meg, a szálloda a befizetett szállásdíjat lelakottnak tekinti, az nem kerül visszafizetése) legkésőbb a visszaigazolásban szereplő érkezést megelőző 14. napon módosítás iránti kérelmét a szálláshelynek  a fent említett módon elküldi, és az visszaigazolásra kerül a szálláshely részéről. A bármilyen okból vissza nem igazolt módosítási kérelmek esetében mindig az eredeti visszaigazoláson szereplő időpont az érvényes! 

 

Amennyiben a vendég az időpont módosítási kérelmet a visszaigazolásban feltüntetett érkezési naphoz képest a 14 napon belül küldi, vagy a vendég bármi okból nem érkezik meg a szálláshelyre, a szálláshely a foglalási díjként befizetett összeget, vagy teljes szállásdíjat lelakottnak tekinti, a vendég elveszti a foglalási díjként befizetett összeget, az nem kerül visszafizetésre. Amennyiben a vendég egy 14 napon túli időpontra lefoglalt szobát szeretne lemondani, (több mint 14 nappal az érkezés előtt) de részben, vagy teljes mértékben kiegyenlítette a kedvezményes csomag / kupon / voucher ellenértékét, de eltelt 14 munkanap a csomag megrendelésétől számítva, már nem mondható le megrendelés, a befizetett összeg nem kerül visszafizetésre! Ilyen esetekben csak akkor módosítható egy lefoglalt időpont (a szabad helyek függvényében), ha a vendég egy másik időpontot választ. Amennyiben egy Last Minute időpontot foglal (a foglalás időpontjától számított 14 napon belüli érkezés a szállodába) már nem módosítható a lefoglalt időpont, és a megrendelő már nem állhat el a vásárlástól! Ebben az esetben akkor is ki kell fizetni a teljes szállásdíjat és a hozzá tartozó felárakat (kivétel az idegenforgalmi adó), ha a vendég bármi okból nem veszi igénybe a szolgáltatást, vagy korábban kiköltözik a szálláshelyről. Amennyiben a szálláshely természeti katasztrófából, tűzkárból adódóan vagy bármilyen egyéb okból kifolyólag nem tudja fogadni a vendégeit a lefoglalt és visszaigazolt időpontban, a szálláshely értesítést küld (elektronikus formában) az érintett vendégeknek.

 

Az üzemelést akadályozó hibák/problémák elhárítását követően több (legalább 3) későbbi időpontot ajánl fel az érintett vendégek számára (ha időközben lejár a voucher / kupon / utalvány felhasználhatósági határideje, a szálláshely ingyenesen meghosszabbítja azt a hiba elhárításától számított 3 hónappal). Amennyiben a vendég nem fogadja el a felajánlott időpontok egyikét sem, a szálláshely a befizetett szállásdíjat lelakottnak tekinti, az nem kerül visszafizetésre.

Amennyiben a szálláshely eleget tett az értesítési kötelezettségének, nem kötelezhető kártérítés fizetésére. Amennyiben a szálláshely, a hiba beálltát követő 6 hónapon belül nem tudja elhárítani az akadályokat, visszautalja a vendégek részére a teljes szállásdíjat (kamat nélkül). Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a szálláshely egész területén (és a szobákban) hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! A szálláshely lépcsői, járdái és teraszai esős-havas időben csúszhatnak, felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ilyen esetekben különösen óvatosan közlekedjenek! Felhívjuk kedves vendégeink figyelmét, hogy 1 kupont / vouchert / bónuszt csak 1 alkalommal lehet felhasználni! Egyes “kuponos portálon” érvényesíteni kell a megvásárolt kupont/bónuszt, úgy, hogy a megrendelő e-mailben elküldi azt, vagy az adott kupon/ bónusz / utalvány sorszámát és/vagy kódját a szálláshelynek.

WWW.KELYS.HU - weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Fogalmak
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 EU Rendelet (2016. április 27.) értelmében:

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 • Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 • Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. Általános rendelkezések:

A KELYS.HU feljogosított használója a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal és egyéb anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak.

A vállalkozás tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit és tudatosan nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

Ön jogosult a www.kelys.hu honlapot olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a honlap bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a honlap bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a KELY'S.HU / Szabó Sándor ev. semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen honlapján.

3. Az adatkezelő adatai:

 • Az adatkezelő neve: Szabó Sándor ev.

 • Az adatkezelő székhelye: 8380 Hévíz, Fortuna utca 24. II/7.

 • Elérhetőség: kelystravel@icloud.com

 • Weboldal: www.kelys.hu

 • Telefonszám: +36 30 223 7496

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása.

6.  A kezelt adatok köre:

A.  Az felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím és telefonszám

B.  Az felhasználó döntése alapján a regisztráció során megadható adatok: lakcím

C. 16. életévét be nem töltött kiskorú személyek a honlapon nem regisztrálhatnak.

D. A honlap használata során rögzítésre kerül az felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

​7. Az adatkezelés célja:

A. Hírlevélre történő regisztráció esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása hírlevél küldés, tájékoztatás céljából. A hírlevélre regisztrált felhasználók számára a Szolgáltató hírlevelet küld ki. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását a következő módokon adja meg:

A „Hírlevél Feliratkozás” menüpontban nevének és e-mail címének megadásával, majd a „Feliratkozom” gombra kattintással.

Az „Ajánlatkérés” vagy „Foglalás” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy az űrlap utolsó oldalán a  „Feliratkozom” gombra kattint.

Az „Azonnali üzenetküldés” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével olyan módon, hogy a „Feliratkozom a hírlevélre” szöveg előtti négyzetben (check-box) elhelyezett pipát nem kattintja ki.

 

B. Ajánlatkérés esetén a felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja az felhasználó azonosítása, majd e-mailben vagy telefonon történő tájékoztatása csak és kizárólag az adott ajánlatkérés vagy foglalás kapcsán. A felhasználó ezen adatkezeléshez való hozzájárulását az „Ajánlatkérés” internetes űrlap kitöltésével és elküldésével adja meg.

 

C. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelés célja, hogy Szolgáltató személyre szabott ajánlatokkal is megkeresse a felhasználót telefonon vagy e-mailben.

 

D. Jelen portálra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről napló file készül. Ezeket az adatokat az üzemeltető kizárólag a portál fejlesztése. Jelen portál, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az ügyfelek azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt jelen portál üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.

 

E. Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel az felhasználó nem él. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben az felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.

 

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer az felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

​​

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az tájékoztassa:

 

 • Tájékoztatás kéréséhez való jog

 • ​milyen személyes adatait,

 • milyen jogalapon,

 • milyen adatkezelési cél miatt,

 • milyen forrásból,

 • mennyi ideig kezeli,

 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

 

Helyesbítéshez való jog

A személyes adat tulajdonosa Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát (például e-mail címét vagy postai cím változása esetén). Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmezőt a kérelemben megadott elérhetőségen írásban értesíti.

3. Törléshez való jog

A személyes adat tulajdonosa az Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasíthatja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmezőt levélben értesít

 

4. Tiltakozáshoz való jog

A személyes adat tulajdonosa az Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

5. Zároláshoz való jog

A személyes adat tulajdonosa Adatkezelő 3. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Személyes adat tulajdonos adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabálynak megfelelően gyakorolni tudja és megelégedettségére záruljon minden ügy.

Amennyiben a Személyes adat tulajdonos adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az Személyes adat tulajdonos bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

 • Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410

 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 • Web: naih.hu

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén tároljuk. A honlapon történő regisztráció során az felhasználó által megadott valamennyi adatot a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató valamint az Adatfeldolgozó alkalmazásában álló alkalmazottak ismerhetik meg.

11. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás:

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Szamlazz.hu

 • Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

 • Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36-30-35-44-789

 • Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@szamlazz.hu

 • Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Vendégnyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozás:

Szolgáltató tájékoztatja vendégeit, hogy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7.§-a alapján a szálláshely-szolgáltatóknak a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (továbbiakban: NTAK) történt regisztrációt követően folyamatosan eleget kell tenniük szálláshelyenként a napi adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

Ennek megfelelően az NTAK által bekért adatokat, Szolgáltató a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően továbbítja NTAK részére.

 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

 • Cégjegyzékszám: 01-10-041364

 • Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

 • Adószám: 10356113-2-41

 • Képviseli: dr. Guller Zoltán

 • AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

 • AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: info@mtu.gov.hu 

 • AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36 1 488 8700

 • AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK NEVE: Papp Levente

 • AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK E-MAIL CÍME: privacy@mtu.gov.hu

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. Az felhasználók jogai adataik kezelésével kapcsolatban:

Adatai (személyes és különleges adatok) kezeléséről az ügyfelek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a info@kely.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Az ügyfelek kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

14. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársait a kelystravel@icloud.com e-mail címen.

15. Felhasználó hozzájárulása:

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti, amennyiben kitölti és elküldi a „(Hírlevél) Feliratkozás”, „Ajánlatkérés” vagy „Kapcsolatfelvétel” internetes űrlapok bármelyikét. Adatok kézzel történő felvitele csakis írásos hozzájárulás után történik.

Hozzájárulás tartalma:

„Az Adatkezelési szabályzatot átolvastam, megfelelően tájékoztattak az adataim kezelésével kapcsolatban és a www.kelys.hu url linken keresztül elérhető weboldalra történő regisztrációm során, a megadott adataimat a Szolgáltató az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Érvényes: 2020.02.01-től

 
0